Met de borst in de wind, samen en daadkrachtig

Een rood potlood, een hokje dat nog benauwender is dan een pashokje van de H&M en cirkeltjes die kleiner zijn dan je duim. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Stad en land is de laatste weken helemaal in de ban van dit infameuze landelijke/plaatselijke evenementje. Van de ene kant zijn er de hoopvolle en idealistische spreuken – van de andere kant zijn er de kritische stukken en de grapjes.

In de aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen was er nog een opvallend thema dat maar al te vaak viel. ‘Jongeren’. Gekke term blijft dat toch, iedere jeugdige oudere of volwassen kind kan dit op zichzelf betrekken – maar de boodschap is stellig: ‘jongeren stemmen niet’. Waar dat aan ligt? Volgens Thijs Kleinpaste (NRC Handelsblad, 15-16 maart 2014) ligt het aan de ironie die ontstaat doordat er een te grote ‘spanning is tussen de verbeelding en werkelijkheid.’ Hij stelt dat ‘idealistische taal achteloos wordt ingezet voor een politiek bedrijf. (…) Mensen doorzien de communicatiepraat die grote woorden klein maken. Het is deze vorm van ironie die de afname van bereidheid om te stemmen veroorzaakt.

Samengevat: dat jongeren niet gaan stemmen ligt niet aan ons eigen cynisme, maar door idealistische taal die achteloos wordt ingezet. Aannemelijk. Het maakte me wel nieuwsgierig. Hoe ‘ironisch’ is de Delftse politieke taal? Hoe is het in Delft gesteld met de standvastige woorden, daadkrachtige slogans en idealistische zinnen? We deden een kleine greep in onze plaatselijke literatuur.

Een oordeel gaan we verder niet vellen – die taak is aan jezelf.

 
 

D66. ‘Nu vooruit

‘Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018.’
‘Toponderwijs en werk voor iedereen’
‘Zorg tot je het zelf kan’
‘Een stad waar je voor kiest’
‘Een dienstbare en betaalbare overheid’

 

PvdA. ‘Kiezen én delen

‘Om door de crisis te komen en Delft goed op de kaart te houden is het sleutelwoord ‘samenwerken’. (…) Samenwerken moet duurzaam zijn. De gemeente legt niet op, maar werkt samen met respect voor wederzijdse belangen.’

 

GroenLinks. ‘Samen werken aan een duurzaam en sociaal Delft

‘GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen – door betaald werk of vrijwilligerswerk. (…) Behoud van groen in en rond Delft en het vergroenen van Delft blijft voor GroenLinks een speerpunt.’

 

VVD Delft. ‘Meer stad, minder overheid

‘Ook op het menselijke vlak staat de VVD voor de vrijheid van het individu. Dat betekent dat mensen in onze stad zichzelf moeten kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die soms een afwijkend levensritme kiezen, maar ook voor andere mensen die gebukt gaan onder discriminatie.’

 

Onafhankelijk Delft. ‘Hart voor de stad

‘In onze visie wordt Delft de gezelligste, gezondste en heerlijkste stad van Nederland om in te wonen, werken en studeren. De missie voor de komende vier jaar is een gemeente met zo laag mogelijke belastingen, zonder getto’s, onveiligheid en rommel op straat. Een gemeentebestuur dat goed naar haar burgers luistert, eerlijk, open en integer is.’

CDA. ‘Samen zijn we Delft

‘Ook Delft ontsnapt niet aan de gevolgen van de economische crisis. (…) Dat vraagt om nuchter beleid. Maar meer nog om creativiteit en innovatie. Delft is immers meer dan de som der delen. De gemeente, haar inwoners, de ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn samen Delft.’

 

STIP. ‘Regelt het

‘STIP is een gemeenteraadspartij met een jonge, verfrissende visie op alles wat er in de stad speelt. We gebruiken ons analytisch vermogen om politieke keuzes te maken. We staan daarom bekend om onze pragmatische en constructieve inbreng op alle onderwerpen.’

 

Stadsbelangen Delft

‘Iedereen, van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse samenleving en heeft gelijke rechten en plichten. De zaken waar de gemeenteraad over beslist hebben vaan niets te maken met links, rechts, rood, blauw of groen. ‘Gras is nou eenmaal groen en het stoplicht rood, zo simpel is het’, zou een bekende Nederlander daarover zeggen.’

 

SP Delft. ‘Delft voor elkaar

‘De crisis, ontstaan door de financiële grootsheidswaan van een groepje grootverdieners, heeft gevolgen voor de hele samenleving. Inmiddels gaat de financiële wereld weer op oude voet verder, maar krijgen gewone mensen klap na klap. In Delft is het niet anders.’

 

CU Delft. ‘Bouwen aan Delft

‘De ChristenUnie bedrijft politiek die dienstbaar is aan mensen en weet zich daarbij afhankelijk van de Schepper. God heeft ons gemaakt en Hij regeert de wereld. (…) De Bijbel leert ons de mensen om je heen lief te hebben.’

 

De tekstschrijver heeft zijn best gedaan. Wat een prachtig idealistische, vooruitstrevende woorden met beeldende bijvoeglijke naamwoorden die met een omweg met scherpe en activerende teksten, heel veel dingen beloven. Ach ja. Zo is het leven. En je weet wat ze zeggen: geen daden, zonder heel veel woorden. Of zoiets. Gelukkig bestaat er zo’n magische pagina op het wereldwijdeweb, die niet alleen alle standpunten op een rijtje zet, maar zelfs jouw positie in het politieke web kan bepalen.

Wat onze boodschap is? Ga toch maar lekker stemmen. De stad wordt niet alleen getekend door de grachtjes, kerken en winkels, want achter elke bak- en natuursteen schuilt een beslissing die misschien wel wordt genomen door de persoon die jij kiest. Misschien kan diegene door jouw krabbeltje wel de Delftse pop-wereld een nieuw leventje inblazen. Misschien kan je wel een extra disco-dansje draaien door jouw rode vlekje. Misschien sta je door jouw cirkeltje opeens wel te zwieren tussen de vuurvliegjes op elektroniche loopjes naast het spoor. We noemen maar wat. En anders, is dit misschien wel dé buitenkans om eindelijk eens door dat mooie stadhuis te dwalen.

 

Bekijk hier waar je kan stemmen. De weg nog kwijt? Doe hier de stemwijzer.

 

Afbeeldingen: Loesje
Citaten: uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen

Comments are closed.